ytb

Kim jesteśmy?

Instytut Klawiterapii jest rodzinną firmą tworzoną przez ludzi z wieloletnim doświadczeniem w swojej branży.

dr Ferdynand Barbasiewicz - autor metody Klawiterapii, doskonali i rozwija metodę od ponad pięćdziesięciu lat. Dr Barbasiewicz jest absolwentem Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie specjalizował się w badaniach nad psychologicznymi strukturami czynnościowymi (praca doktorska pt. ,,Kształcenie nawyków” opisująca problemy psychofizjologii układu nerwowego w procesie kształcenia umiejętności manualnych w ujęciu antropocybernetycznym). Zmiany ujawniające zaburzenia czynnościowe ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz metody usprawnień tych zaburzeń zostały odkryte i opublikowane przez dr Ferdynanda Barbasiewicza w Klawiterapii w 1988 roku. Dr Barbasiewicz jest autorem 87 publikacji naukowych oraz wielu publikacji prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych oraz szeregu referatów na temat metody klawiterapii wygłoszonych na kongresach i sympozjach naukowych w Polsce i za granicą. Obecnie autor Klawiterapii prowadzi konsultacje i kuracje z pacjentami, a także szkolenia grupowe dla pacjentów i zawodowych terapeutów.

Agnieszka Barbasiewicz – absolwentka Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie i Medycznego Studium Fizjoterapii nr 7 w Warszawie.  Swoją praktykę zawodową realizuje od 1998 roku, pracując w państwowych i prywatnych klinikach rehabilitacyjnych. W 2002 roku podjęła współpracę z kliniką Carolina Medical Center, specjalizującą się w ortopedii i rehabilitacji pourazowej i pooperacyjnej oraz medycynie i rehabilitacji sportowej. Przez 4 lata współpracowała z Polskim Związkiem Pływackim oraz zawodnikami Polskiej Kadry Olimpijskiej Pływaków przy Polskim Komitecie Olimpijskim PKOI (http://www.pkol.pl/pl/),  na czele z Otylią Jedrzejczak i Pawłem Korzeniowskim. Jest autorem i współautorem publikacji naukowych z zakresu rehabilitacji zachowawczej i pooperacyjnej w obrębie kolana, barku i tkanek miękkich. Brała czynny udział w kongresach i sympozjach krajowych i międzynarodowych jako autor lub współautor prelekcji dotyczących nowoczesnych zasad rehabilitacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i kursów dla fizjoterapeutów i lekarzy, realizowanych przez Polskie Towarzystwo Traumatologii Sportowej. Zajęcia prowadzone są w zakresie: anatomii, profilaktyki urazów, zasad nowoczesnej rehabilitacji zachowawczej, pooperacyjnej oraz specyficznej rehabilitacji sportowej. Poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach, wciąż zdobywa nowe doświadczenia podnosząc jednocześnie swoje kwalifikacje. W wolnych chwilach trenuje jeździectwo (skoki), kite-surfing i nurkuje.

Sebastian Barbasiewicz - absolwent Wydziału Finansów i Zarządzania Informacją brytyjskiej Oxford Brookes University i uczestnik programu MBA. Swoje doświadczenie zdobywał przy wielu projektach komercyjnych, również tych o charakterze „startup”. Od 2000 roku operacyjnie związany z Centrum Badawczo-Wdrożeniowym Klawiterapii. W Instytucie Klawiterapii odpowiada za operacyjny nadzór i komercyjny rozwój.

Anna Kowalska - absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W Instytucie Klawiterapii odpowiada za marketing i komunikację społeczną. Swoje doświadczenie zdobywała jako Media Consultant dla różnych instytucji oraz freelancer.

Każdego z nas cechuje perfekcjonizm w swojej profesji!