ytb

Aktualności

2019.06.13
Publikacje w znanych magazynach medycznych i biomedycznych o zasięgu światowym i w prestiżowych uniwersytetach medycznych.

W tym miejscu znajdą Państwo informacje o ważniejszych publikacjach poświęconych metodzie Klawiterapii autorstwa Dr Ferdynanda Barbasiewicza, w znanych magazynach medycznych i biomedycznych o zasięgu światowym i w prestiżowych uniwersytetach medycznych wraz z dowodami klinicznymi.

 • Opinia prof. dr hab. n. med. Jerzego Woy-Wojciechowskiego, prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego dot. Usprawnienia klawiterapią jakości krwi w jego organizmie.

W styczniu 1998 roku w 1 numerze miesięcznika „Tajemnice Umysłu”, ukazała się rozmowa red. Jacka Żemantowskiego z prof. dr hab. n. med. Jerzym Woy-Wojciechowskim, prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego pt. „RECEPTA NA PIĘCIOLINII”. Oto fragment wypowiedzi Profesora dotyczący klawiterapii: „... z uwagą śledzę powrót do pewnych form medycyny naturalnej, nowe kierunki poszukiwań wzbogacania dotychczasowych osiągnięć sztuki medycznej przez nowe techniki, działania psychologiczne itp. Materia jest delikatna i każdy ruch wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Zainteresowanie nie zawsze musi więc oznaczać akceptację. Aby jednak coś potępić, warto najpierw z tym się zapoznać. Przyznam się do momentu swojej fizycznej słabości. Moje siły w pewnym okresie życia jakby zaczęły się wyczerpywać, zapadłem na anemię. Rokowania nie były najlepsze. Ktoś z przyjaciół podał mi adres człowieka, który stosuje w leczeniu tzw. klawiterapię, naciska określone miejsca na ciele specjalnie wykonanymi ze stali tępymi sztyftami. Jak się okazało ów „uzdrowiciel”, pan Ferdynand Barbasiewicz, jest z wykształcenia doktorem ... psychologii, a jego zabiegi stanowią formę akupresury. Skutek moich kilku wizyt okazał się rewelacyjny. Dzisiaj swoją krew mogę oddać jako honorowy krwiodawca na użytek innym”.

 • Prezydium ZG. Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, opinia o monitorowaniu skuteczności metody klawiterapii od lat 80 – tych XX wieku w Klinice Neurologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie. https://www.instytutklawiterapii.com/yt ; https://youtu.be/-rnF4YJ6enk
 • Tygodnik Głos Polski artykuł: KLAWITERAPIA z dnia 11-18 maja 2010 roku (Kanada i USA).
 • Read different articles in the International Clinical Pathology Journal: ICPJL-02-00041, ICPJL-02-00042 (June 2016), ICPJL-16-0P-162, ICPJL-os-163 (July 2016); ICPJ 16-CON-170; ICPJL-16-CON-171, “Molecular method in the biocybernetic clavitherapy, non invasive”, Ferdynand Barbasiewicz.
 • Porozmawiajmy TV Barbasiewicz Ferdynand.
 • Read the manuscript cancer in the Current Trends in Biomedical, Engineering & Biosciences(CTBEB), Journal, USA, Ferdynand Barbasiewicz.
 • 3D Biomaterials Journal. F. Barbasiewicz
 • Integrative Clinical Medicine Journal, F. Barbasiewicz
 • Prof. Kazuhisa Bessho University Kyoto Library publish, Ferdynand Barbasiewicz
 • Kanadyjski Internet Naukowy, publikacje Ferdynand Barbasiewicz
 • EC Proteomies and Bioinformatics, Ferdynand Barbasiewicz
 • Microbiology Journal, USA, Ferdynand Barbasiewicz
 • International Journal of Medical Science and Clinical Invention, IJMSCI ISSN (Online): 2348-991X : (Print): 2454-9576, IJMSCI Index Copernicus Value for: ( 2016 ) 77.02 (?). – Ferdynand Barbasiewicz.
 • LOJ Medical Sciences (LOJMS) USA, Ferdynand Barbasieicz
 • Journal of Pathology and Pathogenic Research, Barbasiewicz Ferdynand.
 • International Journal of Medical Research and Studies (Int. J. Med. Res. & Std.), Ferdynand Barbasiewicz.
 • Fortune Journal, Ferdynand Barbasiewicz.
 • Peer Reviewed Journal of Forensic & Genetic Sciences (PRJFGS) ISSN 2638-6062, Ferdynand Barbasiewicz.
 • The Lancet Journal, Neurology & Neuroscience article January 2019, Molecular Method in the Biocybernetics Clavitherapy, Non Invasive, Neuropathic and Oncology”, ISSN: 2641-1911, Centrum Klawiterapii. https://irispublishers.com/ann/index.php