ytb

Klawiterapia w rehabilitacji wad postawy!

Wady postawy z reguły wywołane są jednostronnym osłabieniem nerwowych potencjałów własnych we włóknach nerwowych. Inną przyczyną powstawania zwyrodnień jest całkowita utrata przewodnictwa sygnałów nerwowych zawiadujących kondycją czynnościową w dynamice mięśni szkieletowych oraz całym zaburzonym aparatem ruchowo–oporowym. Zaburzenia neurofizjologiczne sprawiają, że w naruszonej równowadze dynamiki mięśni szkieletowych słabsza strona ustępuje mocniejszej. Mięśnie o silniejszej dynamice ściągają kolumnę kręgosłupa - tak najczęściej powstaje boczne skrzywienie.

Problem osłabienia nerwowych potencjałów własnych i utraty przewodnictwa nerwowego jest wyjątkowo powszechny i dokuczliwy u ludzi dorosłych i starszych. Dotyczy to również sprawności funkcjonowania różnych narządów i stref morfologicznych organizmu człowieka.

Wszelkie zakłócenia i zaburzenia struktur czynnościowych mają swoje uwarunkowania w sprawności nerwowego układu korowego, ośrodkowego i obwodowego. Ogólne i lokalne odreagowanie nerwowe metodą klawiterapii ma w profilaktyce zdrowotnej wielkie znaczenie w usprawnianiu struktur czynnościowych człowieka.

Przed przystąpieniem do terapii metodą klawiterapii, koniecznie trzeba wykonać badanie EMG mięśni szkieletowych zaburzonych czynnościowo. W następnej kolejności należy wyregulować lub wzbudzić Klawiterapią prądowe potencjały własne w przewodnictwie włókien nerwowych. W celu udrożnienia systemu nerwowego, trzeba wywołać odtrucie okołonerwowe metodą klawiterapii. U pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi i sprawnościowymi z reguły muszą występować na powierzchni skóry strefy niedokrwienne, a nawet białe plamki o fakturze "pergaminowej", które po wywołaniu przekrwienia klawikiem wzmacniają nerwowe potencjały własne i przywracają przewodnictwo sygnałów nerwowych we włóknach nerwowych. Po pierwszym starannym wzbudzeniu przewodnictwa nerwowego, w strefach wzbudzenia utrzymuje się dość długo bardzo wyraźny dermografizm skóry, a struktury czynnościowe nerwów sterujących wrzecionami i mięśniami odzyskują natychmiast pełną sprawność.

Likwidacja np. skoliozy w metodzie klawiterapii następuje w czasie kilku dni.

Dalsze zabiegi to utrwalanie neurofizjologią dynamiki mięśni szkieletowych.

Bardzo dobre efekty uzyskuje się także w wyrównaniu niedoborów endogennych krwi, enzymatyczności układu trawiennego, funkcji hormonalnych gruczołów dokrewnych, w regulacji układu krwionośnego itp.

Medycyna posługuje się wieloma formami terapii odruchowej, które zwykle wymagają skomplikowanych urządzeń technicznych (stymulatorów, generatorów, laserów itp.). Klawiterapia należy do grupy terapii odruchowych, ale nie posługuje się elektroniką. Wykorzystuje przy usprawnianiu właściwe dla organizmu odruchowe procesy fizjologiczne uruchamiane nieinwazyjnym ręcznym stymulowaniem (bodźcowaniem). Zabieg wykonuje się ostrą stroną klawika, „nakłuwając” powierzchnię skóry ciała nad ośrodkowym i obwodowym układem nerwowym. Proces stymulacji odbywa się planowo, poprzez receptory zgrupowane w skórnych strefach projekcyjnych (według: Penfielda, Nogiera, Gleditscha, Haeda, Mc’Cenziego i innych) i punktach biologicznie aktywnych.

UWAGA! Receptą niezwykle skuteczną w likwidacji bólu jest odreagowanie klawikami strefy terapeutycznej na skórze głowy nad konkretnym ośrodkiem mózgu odpowiedzialnym za strefę anatomiczną, morfologiczną lub narząd wykonawczy objęty bólem. Następnie wykonuje się zniesienie podobnych napięć w móżdżku, pniu mózgowym, rdzeniu, nerwach kręgowych i obwodowych zawiadujących strefą bólu. Wywołać klawikami należy przekrwienie strefy objętej bólem oraz włączenie stosownych punktów znoszenia bólu, opracowanych w Klawiterapii dla konkretnej strefy objętej problemem. Integralną częścią Klawiterapii są specjalne ćwiczenia gimnastyczne, które pacjent wykonuje w domu wraz z  masażem  odruchowym wskazanych części ciała. Starannie wykonana metoda Klawiterapii pozwala znosić wszelkie nerwowe napięcia korowe, ośrodkowe i obwodowe różnych rodzajów nerwów, na różnych poziomach.

 

Przebieg wizyty:

Jednorazowa wizyta (standardowo 30 minut konsultacji), stanowiąca pierwszy etap rozpoznania i kwalifikacji do rehabilitacji neurofizjologicznej metodą Klawiterapii, wynosi 200zł. Niemniej podany standardowy czas trwania wizyty może ulec wydłużeniu, w zależności od złożoności schorzenia. Zawsze na wizytę zabierz ze sobą staranną i aktualną diagnozę lekarską. Więcej informacji o przebiegu wizyty znajduje się w zakładce „WIZYTA”.

Wycenę kuracji można w przybliżeniu określić po zapoznaniu się z diagnozą lekarską pacjenta oraz po pierwszym dokładnym zabiegu metodą Klawiterapii, który standardowo prowadzany jest w dniu konsultacji. Cena konsultacji i kuracji warunkowana jest czasem.

 

Pakiety i ceny:

No.

Pozycja

Cena jednorazowej konsultacji lub zabiegu

Czas trwania pojedynczego zabiegu

Czas trwania pakietu kuracji utrwalającej

Cena pakietu kuracji utrwalającej

1

Konsultacja standardowa 30 minut

200 zł

-

-

-

2

Zabieg likwidacji wad postawy (m.in. skrzywienie kręgosłupa skolioza do 300, kifoza, wystająca łopatka, itp.)

800-1000 zł

120-150 minut

6 dni

4800-6000 zł

Pozycje w ramach oferty samoleczenia Programu Profilaktyki Zdrowia:

Cena

3

e-Algorytm z siecią czynności (instrukcją) na schorzenie, zgodnie z ofertą Instytutu Klawiterapii

50 zł

4

Zestaw eko-klawików z drewna/tworzywa (15)

10 zł

5

Roller z tworzywa do odreagowania ogólnego

100 zł

6

Zestaw Klawików ze stali chirurgicznej z przeszkoleniem techniki stymulacji (15)

500 zł

7

Roller ze stali chirurgicznej do odreagowania ogólnego

260 zł

 

Przykładowa wycena kuracji:

Kuracja wad postawy np. zniesiona lordoza w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, trwa standardowo od 120 minut i polega na ciągłej stymulacji kolejnych punktów rozmieszczonych na całym ciele pacjenta, wyznaczonych odpowiednio w ramach algorytmu dla danego schorzenia. Wówczas koszt jednorazowej konsultacji połączonej z kuracją wad postawy wynosi 800 złotych. Zabieg na likwidację zaburzenia i utrwalenie efektów rehabilitacji neurofizjologicznej trzeba powtarzać przez 6 dni, wówczas kuracja wynosi 4.800 złotych. O stawkach cenowych i pakietach czytaj więc w zakładce „USŁUGI – cennik”. 

Należy mieć na uwadze, że cena kuracji warunkowana jest także wiekiem pacjenta, przewlekłością schorzenia, opornością infekcji na tradycyjne metody medyczne, zmianami wtórnymi i innymi czynnikami. Zabiegi w przewlekłych jednostkach chorobowych, na które medycyna tradycyjna nie ma skutecznego leczenia, mogą trwać non stop nawet kilka godzin dziennie. Z tego właśnie powodu, podczas pierwszej wizyty (tzw. konsultacji), oceniony zostaje stan zdrowia pacjenta i na tej podstawie szacowany jest przybliżony koszt dla kilkudniowej kuracji prowadzonej w Instytucie Klawiterapii.

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub chcą zarezerwować termin wizyty, zapraszamy do kontaktu mailowego: centrum@klawiterapia.com

Instytut Klawiterapii organizuje również seminaria prowadzone przez autora metody Dr Ferdynanda Barbasiewicza, podczas których zainteresowani mają nie tylko możliwość grupowej konsultacji w ramach programu samoleczenia, ale również udziału w instruktażowej prezentacji metody na kilku przypadkach o podobnym schorzeniu. Jest to najtańsza forma szybkiego poznania metody rehabilitacji neurofizjologicznej jaką jest Klawiterapia. O terminach seminariów i sposobie rezerwacji miejsca dowiedzą się Państwo w zakładce „SEMINARIA”.