ytb

Potencja seksualna, a krążenie krwi!

Usprawnij krążenie krwi i popraw swoją potencję!

Potencja  w seksuologii jest to zdolność (organizmu) do reakcji seksualnych, mierzona częstotliwością reakcji seksualnych w jednostce czasu. Potencja może być również wyrazem sprawności seksualnej, czyli zdolności do spełniania określonych funkcji, zachowań i odczuć seksualnych. Jest to zdolność do rozpoczęcia, utrzymania i doprowadzenia do końca satysfakcjonującego stosunku płciowego. W szerszym znaczeniu obejmuje zdolność osiągania satysfakcji, dostarczania jej partnerowi oraz zdolność do zapłodnienia.

Zaburzenia potencji mogą przejawiać się w niezdolności do:

  • wystąpienia podniecenia seksualnego;
  • wystąpienia reakcji narządów płciowych (brak erekcji lub gotowości seksualnej);
  • sprawnego odbycia spółkowania (zaburzenia wytrysku, dyspareunia, pochwica);
  • osiągnięcia orgazmu (anorgazmia, wytrysk późny, anhedonia seksualna).

Potencja seksualna jest istotnym komponentem pewności siebie u mężczyzn.

Zaburzenie występuje najczęściej z przyczyn psychogennych, nadużywania alkoholu lub stosowania niektórych leków (np. Prozac), a także u osób w podeszłym wieku i cierpiących na zaburzenia neurologiczne lub problemy z krążeniem. Przy różnicowaniu pochodzenia zaburzenia – na tle czynnościowym lub organicznym – może mieć znaczenie jego tempo pojawiania się: stopniowe w chorobach organicznych lub nagłe w zaburzeniach czynnościowych.

Klawiterapia jest bardzo efektywną metodą w leczeniu problemów krążenia krwi, potencji,  zespołu lodowatych rąk i nóg, stanów zapalnych i infekcji dróg moczowych (powinna być metodą z wyboru w leczeniu ciężarnych, cierpiących na odmiedniczkowe zapalenie nerek), spastyki moczowodów podczas schodzenia kamieni nerkowych do pęcherza moczowego. Jest też skuteczna w leczeniu moczenia nocnego oraz przerostu gruczołu krokowego, będąc u pacjentów starszych wiekiem, w złym stanie klinicznym, alternatywą dla postępowania zabiegowego. W chorobach narządu rodnego Klawiterapia jest bardzo efektywna. Znosi takie dolegliwości, jak: zaburzenia miesiączkowania, stany zapalne, bóle brzucha, np. w przebiegu pelvit congestion, infekcje i stany zapalne narządu rodnego. Pomaga również w okresie menopauzy, wpływając na złagodzenie objawów charakterystycznych dla przekwitania. Wykorzystuje się tu działania samoregulacyjne organizmu, bez konieczności farmakoterapii.

Jak radzimy sobie z problemem krążenia krwi w Instytucie Klawiterapii?

Klawiterapia, poprzez odreagowanie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, regulację nerwowych potencjałów własnych, a także wzbudzenie przewodnictwa sygnałów nerwowych, znosi zaburzenia psychosomatyczne, usprawnia krążenie krwi w układzie krwionośnym, powoduje odtrucie – oczyszczenie organizmu, usprawnia układ trawienny, czyli odbudowuje „aptekę” organizmu, uaktywnia i reguluje funkcje enzymatyczne, hormonalne, odbudowuje krew i odporność.

Stan zapalny jest jednym z najczęściej dotykających nas somatycznych procesów chorobowych. Szkody tkankowe powstające w jego wyniku są liczne i rozległe, a leczenie dostępnymi środkami farmakologicznymi zwykle trudne i długotrwałe, a także często mało skuteczne.

Klawiterapią udaje się jednak w wielu przypadkach uzyskiwać prawie natychmiastowe wyleczenia po tygodniach czy miesiącach nieskutecznego leczenia farmakologicznego. Jak do tego dochodzi?

Według teorii „patologii relacyjnej” Rickera, ogłoszonej przez autora w 1941 r., stan zapalny to zwiększenie pobudliwości i pobudzenia układu nerwów naczynioruchowych, prowadzące do zaburzeń w napięciu mięśniówki naczyniowej, co powoduje zaburzenia lokalnego krążenia krwi doprowadzające do zaburzeń w metabolizmie tkanek zaopatrywanych przez te naczynia w krew. Dochodzi do tego na skutek zwężenia naczyń tętniczych, a rozszerzenia żylnych. Stan ten prowadzi do zwolnienia przepływu krwi, aż do jej zastoju w skrajnych przypadkach.

W miarę zwężania tętniczek i rozszerzania żyłek rodzą się konsekwencje tkankowe, polegające na:

  • zakwaszeniu i zatruwaniu tkanek produktami przemiany materii i dwutlenkiem węgla,
  • duszeniu się i głodzeniu tkanek z powodu zbyt małej ilości dostarczanego tlenu, substancji odżywczych, hormonalnych itp.

W zależności od stopnia tych zmian, dochodzi do rozwoju stanu zapalnego stymulowanego przez mediatory stanu zapalnego oraz przechodzeniem z naczyń do tkanek:

  • płynu (obrzęk),
  • białokrwinkowych elementów morfotycznych krwi (ropne zapalenie),
  • krwinek czerwonych (zapalenie krwotoczne),
  • w przypadku skrajnym, gdy tętniczki są prawie zamknięte, a żyłki maksymalnie rozszerzone i występuje zastój krwi (nie ma prawie lokalnego krążenia), dochodzi do wewnątrznaczyniowego wykrzepiania krwi, a w otaczających tkankach do ognisk martwiczych.

Błędne koło lokalnego procesu zapalnego może być wywołane przez rozmaite wewnętrzne i zewnętrzne czynniki i one to oddziałując na naczynia (uraz mechaniczny, termiczny, chemiczny, toksyczny itp.) powodują zwiększenie pobudliwości nerwowego splotu naczyniowego i nerwów naczynioruchowych. Stan ten, trwając albo pogłębiając się, jest napędzany przez czynniki tkankowe uwalniane przez uszkadzane tkanki (histamina, 5-hydroksytryptamina, kininy, nukleozydy, nukleotydy, hialuronidaza itp.). Leczenie stanu zapalnego powinno w pierwszym rzędzie i przede wszystkim zakładać przywrócenie prawidłowego (efektywnego) krążenia.

Jest to trudne do przeprowadzenia za pomocą lekarstw, które docierają wszędzie, ale najmniej tam, gdzie krążenie jest złe, bo upośledza je stan zapalny. Droga wewnątrznaczyniowa jest więc mało efektywna ze względu na znaczne zwolnienie przepływu krwi, albo wręcz jej zastój. Jeśli naczynie nie uległo martwicy, to możliwe jest wykorzystanie go jako drogi przepływu informacji nerwowej, poprzez zmianę pobudzenia nerwów splotu wewnątrznaczyniowego tętniczki. Można liczyć dzięki temu na przerwanie „błędnego koła przyczynowo-skutkowego” zapalenia, to znaczy na powrót do normy napięcia ścian naczyń tętniczych i żylnych (i to właśnie w miejscu, które jest chore - i tylko tam!), a w konsekwencji do powrotu prawidłowego ukrwienia tkanek, przez co doszłoby do szybkiego cofnięcia zmian tkankowych i wyzdrowienia.

W praktyce zwykle udaje się za pomocą refleksoterapii (Klawiterapii) skutecznie ingerować w stan zapalny. Wydaje się, że właśnie bodziec fizyczny, jakim może być ucisk czy nakłucie w odpowiedniej strefie projekcyjnej, adresowany do receptorów nerwowych na skórze głowy, w uchu czy na pozostałej powierzchni skóry lub błon śluzowych, po przekazaniu włóknami dośrodkowymi do centrów wegetatywnych powoduje centralne odwołanie „impulsacji naczynioruchowej zapalenia”, przywracając naczyniom właściwe napięcie, a w konsekwencji krążenie krwi. Działanie to może być bardzo precyzyjne, dzięki reakcji naczynioruchowej zapoczątkowanej odruchowo.

Nie będzie to ogólny bodziec w postaci przyjętego leku, który aby zadziałać w chorym miejscu, mimo zaburzeń lokalnego krążenia, musi najpierw wszędzie tam, gdzie nie jest to konieczne, osiągnąć stężenie znacznie większe, często toksyczne (jak np. bardzo popularne przez swoją dostępność niesterydowe leki przeciwzapalne). Czasem pojawia się przy tym problem: co jest większym złem? Choroba czy efekty jej leczenia? Bodziec nerwowy adresowany jest tylko do mięśniówki konkretnych, chorych naczyń i tylko w ich „dorzeczu” dokonuje się proces samoleczenia, bez skutków ubocznych.

Klawiterapia przywraca pełną homeostazę fizjologiczna układu nerwowego oraz znosi napięcia nerwowe. Poprzez wywołanie sprawnego dokrwienia następuję odtrucie i dożywienie, dotlenienie organizmu i przywraca się właściwe środowisko neurofizjologicze okołonerwowe. Przywraca się także sprawność nerwowego układu wegetatywnego i trawiennego, który stanowi swoistą „aptekę” dla organizmu człowieka.  Należy pamiętać, że dobra kondycja zdrowotna zależy przede wszystkim od psychologicznej odporności na stres i dobrej kondycji układu nerwowego, który steruję całą fizjologią człowieka. Klawiterapia w zaburzeniach psychosomatycznych i czynnościowych reguluje zaburzone potencjały nerwowe i przywraca utracone przewodnictwo sygnałów nerwowych, czego nie osiągnie się w żaden inny sposób.

 

Przebieg wizyty:

Jednorazowa wizyta (standardowo 30 minut konsultacji), stanowiąca pierwszy etap rozpoznania i kwalifikacji do rehabilitacji neurofizjologicznej metodą Klawiterapii, wynosi 200zł. Niemniej podany standardowy czas trwania wizyty może ulec wydłużeniu, w zależności od złożoności schorzenia. Zawsze na wizytę zabierz ze sobą staranną i aktualną diagnozę lekarską. Więcej informacji o przebiegu wizyty znajduje się w zakładce „WIZYTA”.

Wycenę kuracji można w przybliżeniu określić po zapoznaniu się z diagnozą lekarską pacjenta oraz po pierwszym dokładnym zabiegu metodą Klawiterapii, który standardowo prowadzany jest w dniu konsultacji. Cena konsultacji i kuracji warunkowana jest czasem.

Pakiety i ceny:

No.

Pozycja

Cena jednorazowej konsultacji lub zabiegu

Czas trwania pojedynczego zabiegu

Czas trwania pakietu kuracji utrwalającej

Cena pakietu kuracji utrwalającej

1

Konsultacja standardowa 30 minut

200 zł

-

-

-

2

Odblokowanie układu krążenia (m.in. likwidacja zespołu lodowatych rąk i nóg)

800-1000 zł

120-150 minut

6 dni

4800-6000 zł

Pozycje w ramach oferty samoleczenia Programu Profilaktyki Zdrowia:

Cena

3

e-Algorytm z siecią czynności (instrukcją) na schorzenie, zgodnie z ofertą   Instytutu

50 zł

4

Zestaw eko-klawików z drewna/tworzywa (15)

10 zł

5

Roller z tworzywa do odreagowania ogólnego

100 zł

6

Zestaw Klawików ze stali chirurgicznej z przeszkoleniem techniki stymulacji (15)

500 zł

7

Roller ze stali chirurgicznej do odreagowania ogólnego

260 zł

Przykładowa wycena kuracji:

Likwidacja zaburzeń układu krążenia, które nie są przewlekłe, lekooporne, trwa standardowo od 120 minut i polega na ciągłej stymulacji kolejnych punktów rozmieszczonych na całym ciele pacjenta, wyznaczonych odpowiednio w ramach algorytmu dla danego schorzenia. Wóczas koszt jednorazowej konsultacji połączonej z kuracją wynosi 800 złotych. Zabieg na likwidację zaburzenia i utrwalenie efektów rehabilitacji neurofizjologicznej trzeba powtarzać przez 6 dni, wówczas kuracja wynosi 4.800 złotych. O stawkach cenowych i pakietach czytaj więc w zakładce „USŁUGI – cennik”. 

Należy mieć na uwadze, że cena kuracji warunkowana jest także wiekiem pacjenta, przewlekłością schorzenia, opornością infekcji na tradycyjne metody medyczne, zmianami wtórnymi i innymi czynnikami. Zabiegi w przewlekłych jednostkach chorobowych, na które medycyna tradycyjna nie ma skutecznego leczenia, mogą trwać non stop nawet kilka godzin dziennie. Z tego właśnie powodu, podczas pierwszej wizyty (tzw. konsultacji), oceniony zostaje stan zdrowia pacjenta i na tej podstawie szacowany jest przybliżony koszt dla kilkudniowej kuracji prowadzonej w Instytucie Klawiterapii.

Jeżeli mają Państwo jakieś pytania lub chcą zarezerwować termin wizyty, zapraszamy do kontaktu mailowego: centrum@klawiterapia.com

Instytut Klawiterapii organizuje również seminaria prowadzone przez autora metody Dr Ferdynanda Barbasiewicza, podczas których zainteresowani mają nie tylko możliwość grupowej konsultacji w ramach programu samoleczenia, ale również udziału w instruktażowej prezentacji metody na kilku przypadkach o podobnym schorzeniu. Jest to najtańsza forma szybkiego poznania metody rehabilitacji neurofizjologicznej jaką jest Klawiterapia. O terminach seminariów i sposobie rezerwacji miejsca dowiedzą się Państwo w zakładce „SEMINARIA”.