ytb

Kim jesteśmy?

Instytut Klawiterapii jest rodzinną firmą tworzoną przez ludzi z wieloletnim doświadczeniem w swojej branży.

dr Ferdynand Barbasiewicz - autor metody Klawiterapii, doskonali i rozwija metodę od ponad pięćdziesięciu lat. Dr Barbasiewicz jest absolwentem Wydziału Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie specjalizował się w badaniach nad psychologicznymi strukturami czynnościowymi (praca doktorska pt. ,,Kształcenie nawyków” opisująca problemy psychofizjologii układu nerwowego w procesie kształcenia umiejętności manualnych w ujęciu antropocybernetycznym). Zmiany ujawniające zaburzenia czynnościowe ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz metody usprawnień tych zaburzeń zostały odkryte i opublikowane przez dr Ferdynanda Barbasiewicza w Klawiterapii w 1988 roku. Dr Barbasiewicz jest autorem 87 publikacji naukowych oraz wielu publikacji prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych oraz szeregu referatów na temat metody klawiterapii wygłoszonych na kongresach i sympozjach naukowych w Polsce i za granicą. Obecnie autor Klawiterapii prowadzi konsultacje i kuracje z pacjentami, a także szkolenia grupowe dla pacjentów i zawodowych terapeutów.