ytb

Internetowa Platforma e-Algorytmy w Programie Profilaktyki Zdrowia

Dla pacjentów zainteresowanych wariantem samoleczenia w ramach PROGRAMU PROFILAKTYKI ZDROWIA, Instytut Klawiterapii oferuje opracowane pod konkretne schorzenie algorytmy ze szczegółową siecią czynności i instruktarzem stymulacji w metodzie Klawiterapii.

Internetowa Platforma e-Algorytmy umożliwia wybranie zaprojektowanego pod konkretne schorzenie algorytmu wraz z niezbędnymi narzędziami - klawiki do stymulacji punktów celowanych wraz z rollerem ułatwiającym samodzielne wykonanie ogólnego odreagowania.

Stymulowanie dedykowanych algorytmów dot. wybranych schorzeń nad anatomią układu nerwowego lub ich okolic wywołuje silne pieczenie i rozległe przekrwienie, którego nie można osiągnąć w żaden inny znany medycynie sposób, wykorzystując w tym celu własne przeciwciała, więc nie powodując efektów ubocznych jak to ma miejsce w farmakologii opartej o chemię, powodując naturalną rehabilitację.

Internetowa Platforma e-Algorytmy będzie uruchomiona w przyszłości. Tymczasem zapraszamy Państwa do korzystania z autorskiego Programu Profilaktyki Zdrowia podczas spotkań autorskich, o których można więcej przeczytać pod adresem http://www.instytutklawiterapii.com/Seminaria.html

______________________________ 

Klawiterapia jest nowym terminem medycznym, a to, co się pod nim kryje istnieje dopiero od lat sześćdziesiątych XX wieku. Twórcą jej jest polski psycholog dr Ferdynand BARBASIEWICZ, składają się na nią ponad trzydziestoletnie badania i doświadczenia nad strukturami czynnościowymi mózgu i nerwów obwodowych.

Jest ona sumą wszystkich systemów refleksoterapii: mikropunktury i korpopunktury. Zakres wiedzy specjalistycznej obejmuje wybrane problemy anatomii, fizjologii, neurofizjologii, a także dziedzin klinicznych. Nauczanie klawiterapii odbywa  się  na  bazie  ogólnej  wiedzy  medycznej, a szczególnie: neurofizjologii, neurologii, psychofizjologii, psychologii, rehabilitacji, pedagogiki specjalnej, logopedii, pielęgniarstwa, a nawet kosmetyki, także kuracji odmładzającej.

Na bazie wieloletnich doświadczeń została opracowana metoda diagnostyki i terapii nieinwazyjnej, w pełni bezpieczna, niezwykle skuteczna i prosta w zastosowaniu. Innymi słowy, każdy względnie sprawny człowiek, po krótkim zapoznaniu się z zawartością wybranych algorytmów i instrukcji, może się sam rehabilitować, np. z: bólu, stanów infekcyjnych, zapalnych, itp.

Jedyne zastrzeżenia to zachowanie ostrożności u osób po przebytym zawale bądź z innymi chorobami serca, z podatnością do zakrzepów, zatorowości naczyń krwionośnych, z wszczepionym stymulatorem serca. Zastrzeżenia dotyczą siły ucisku, tempa i czasu trwania zabiegu. Ponadto ograniczenia nakładają niektóre zmiany. Nie wolno nakłuwać widocznych pod skórą naczyń krwionośnych, brodawczaków, znamion, brunatnych plamek na skórze, stanów zapalnych z wysiękami osocza, oparzeń, itp. Wtedy realizujemy klawiterapię poprzez punkty i strefy na głowie, jeśli warunki skórne pozwolą - na nerwach obwodowych i na małżowinie ucha. A także uciskamy skórę wokół zmian skórnych w odległości równej średnicy naczynia, znamienia, brodawczaka czy brunatnej plamki, na obrzeżach oparzeń.